Santuario de Cura

El Santuario de Nuestra Señora de Cura se nachází na vrcholu jediné mallorské tabulové hory Puig de Randa v obci Algaida. S výškou 543 metrů nad mořem je nejvyšším bodem centrální Mallorky.

Cestou na vrchol hory můžete potkat hned tři kláštery. Nejprve budete míjet Santuari de Nostra Senyora de Grácia, nejníže položený ze tří klášterů, jenž od 15. století nikdo neobývá. Zato nabízí pěkný výhled od Llucmajoru po Cabreru. Zhruba kilometr od něj leží klášter Santuari de Sant Honorat, založený koncem 14.století, kde dodnes bydlí mniši. Veřejně přístupná je jen kaple ze 17.století.

Jakmile se dostanete na vrchol, zastavte se na terase nejvýznamnějšího z trojice klášterů, Santuario de Nuestra Señora de Cura, odkud budete mít úžasný výhled do dálky. Úchvatné 360 stupňové výhledy poskytují spoustu motivace především pro cyklisty.

Legendy, pozůstatky uctívání a hypotézy o jeho obyvatelnosti nás ponořují do tajemství dějin. Poblíž vrcholu hory se nacházejí pozůstatky obranného hradu z islámských dob a od dobytí Jaime I. (1229) existují náznaky, že hora je považována za ideální místo pro život asketického života.

Roku 1263 se sem Ramón Llull vrátil zpět poté, kdy zanechal svého požitkářského života na mallorském královském dvoře. Napsal 265 děl, většinu v katalánštině. Bádal, učil a účastnil se misií po celém světě. V sále, kde se v klášterní škole vyučovala gramatika, se nachází Ramón Llull Museum.

Ramon Llull zde přijal své „osvícení“ . To vedlo k celoživotní práci věnované novému světovému řádu a reformě církve. Stoupenci polyhistorů zde založili Lulianskou poustevnu. Od 15. století vyrostla ve svatyni Panny Marie z Cura. Svatyně byla významným centrem mariánské oddanosti, lulianské oddanosti a poznání . Kdysi se zde nacházelo jedno z nejprestižnějších gymnázií na Mallorce. Zavřelo se v roce 1830 a následovalo období „zanedbávání“.

V průběhu 2. poloviny 14. století si hora upevnila svou pozici náboženského prostoru i místa úcty a rozjímání. Llullovi následovníci zde pokračovali v projektu zahájeném jejich mistrem a založili poustevnu a místo učení. Gramatická učebna, postavená v 17. století, a Mariánská oratoř tvoří hlavní budovy slavné minulosti. Pro svou polohu ve středu ostrova a pro své fyzické vlastnosti bylo místo centrem důležitých zemědělských náboženských slavností, jako je „žehnání plodů“, jejichž původ sahá až do středověku a je doložen od 16. století. Po uzavření gymnázia se svatostánek dostal do období chátrání a zanedbávání. Uctívání Panny Marie a další slavnosti v tomto období upadaly a kněží, kteří měli na starosti svatyni, nemohli prostory udržovat. Za posledních sto let se však toto místo proměnilo v moderní svatyni. Stavba nynějšího kláštera, pokojů pro hosty a ubikace pro bratry začala v roce 1947. Současná restaurace a prostory hlavní budovy kláštera byly slavnostně otevřeny v roce 1956 jako ústředí pro františkánské novice.

Likér Randa s patentovanou recepturou je jedním z produktů, který si můžete vychutnat pouze na tomto místě a nikde jinde na Mallorce.

Dnes Santuari de Cura's Hotel & Restaurant poskytuje klidné útočiště. Jako jeden z nejpozoruhodnějších vyhlídkových bodů na Mallorce je také skvělým cílem jednodenních výletů.