Přírodní park S'Albufera

Původní mokřady se táhly téměř podél celého zálivu Alcúdia, ale v 19. století zde začala rozsáhlá rekultivace. Vznikla síť umělých kanálů, instalovala se parní čerpadla, která z nich odčerpávala vodu. Důvodem byla potřeba další zemědělské půdy a také snaha o skoncování malárie, která tu tou dobou řádila.

Ale jelikož se do půdy dostávalo více a více mořské vody, výnosnost plodin poklesla a postupně začal převládat názor, že by si měla krajina žít svým životem a zaměřit se na ekologické aspekty krajiny.

V roce 1988 byl nakonec zřízen na 1200 hektarech přírodní park Natural de s´Albufera. Jedná se o první historickou chráněnou oblast na Mallorce.

Na první pohled jednotvárná bažinatá krajina je domovem mnoha zvířat a rostlinným rájem. Dominují zde různé druhy trav, rákosí, roste tu na 60 druhů hub včetně endemické Psathyrelly halofila. Mezi hlavní živočichy patří bezobratlí, kterých je tu přes 300 druhů.

Park nabízí několik vyhlídek na nejrůznější biotopy. V zimě je park plný tažných ptáků, kteří zde tráví chladnější část roku. Mezi exotické druhy ptactva, které tu můžete spatřit, patří volavka červená, husice nilská či dokonce ibis australský. Přes zimu je tu opravdu široká směsice ptactva, odhadem rovněž přes 300 druhů.