Jak zpracováváme cookies

V rámci webové stránky "namallorce.cz" i všech subdomén a v rámci veškerých služeb, které tato platforma poskytuje, zpracováváme vždy jen nezbytné minimum Vašich osobních údajů. Velmi pečlivě se také staráme o jejich ochranu. Seznamte se s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a jak je chráníme. Níže najdete naše zásady, podle kterých se o Vaše osobní údaje staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Své osobní údaje nám svěřujete i v případě, že jste pouhým návštěvníkem našich webových stránek nebo kterékoli jiné webové stránky, jejímž provozovatelem je společnost Be winner, s.r.o.

1. Základní definice

Kdo je správce Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Be Winner, s.r.o.., IČ: 28911229. Kdykoli nás můžete kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na naši Zákaznickou podporu a to e-mailem na adresu info@rinzia.com. Rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. My jako správce, určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Jakých webových stránek se tyto zásady týkají?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají webových stránek "www.namallorce.cz" a všech subdomén uvedených domén.

2. Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb nebo v souvislosti s prohlížením obsahu našich webových stránek. Konkrétně se jedná o tyto osobní údaje:

identifikační údaje (např. jméno, přijímení, IČ, DIČ), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo, webové stránky), adresní údaje (např. poštovní adresa trvalého bydliště, sídla firmy), fakturační údaje (např. číslo bankovního účtu), údaje o míře a způsobu využívání služeb (např. historie objednaných služeb nebo produktů), případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě.

Osobní údaje identifikační, kontaktní, adresní a fakturační potřebujeme zcela nezbytně k účelu plnění smlouvy a také za účelem vystavení zákonných daňových dokladů a zpracování účetnictví na základě Vašich objednávek. E-mailovou adresu potřebujeme pro účel Vaší registrace do našich služeb a produktů. E-mailová adresa slouží jako přihlašovací údaj při přihlášení do účtu Zoomsoft, s.r.o. a k ověření a identifikaci vlastníka tohoto účtu.

3. Marketing

Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem pohlaví a údaje o vašem chování na webu využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Tímto ujednáním vyslovujete výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vámi uvedenou e-mailovou adresu při registraci. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli zrušit. Součástí každého e-mailu s marketingovým sdělením je možnost odhlásit se z odběru marketingových sdělení.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

4. Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Ti jsou vázání mlčenlivostí. V některých případech, hlavně pokud nedokážeme zajistit zpracování osobních údajů vlastními silami, využíváme služeb a aplikací třetích stran, obvykle takových, které se na dané zpracování specializují a jsou v naprostém souladu s GDPR. Všichni zpracovatelé třetích stran se nám zavázali mlčenlivostí a máme s nimi řádný smluvní vztah. Jedná se především o dodavatele v oblastech serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví.

5. Jak chráníme Vaše osobní data

Vaše osobní data vždy chráníme v maximální možné míře. Používáme při tom moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Děláme maximum pro to, aby nedošlo ke zneužití, poškození či ztrátě Vašich osobních údajů. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

6. Vaše práva

Především máte plné právo na informace. Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Máte také plné právo na přístup. Proto se můžete kdykoli zeptat, např. prostřednictvím e-mailu podpora@zoomsoft.cz, jaké osobní informace a proč o Vás zpracováváme. V rámci našeho zákaznického servisu Vám odpovíme do třiceti dnů a vše Vám doložíme. V jednom kalendářním roce máte právo na tři takové dotazy. Výslovně souhlasíte, že další dotazy tohoto typu budou zpoplatněny částkou 499 Kč.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Dále také disponujete těmito právy: Právo vznést námitku, právo na přenositelnost, právo na kompletní výmaz Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

7. Jak zpracováváme Cookies a další online identifikátory

Cookies používáme pro zaznamenávání vaši IP adresu, času, který trávíte na stránce, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů.

Cookies používáme za účelem:

fungování webových stránek, našich produktů a služeb, měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik, provoz affiliate programu, cílení reklamy,

Používání cookies dle výše uvedeného bereme jako svůj oprávněný zájem správce, protože díky tomu vám můžeme nabídnout lepší produkty a služby.

Náš web i naše produkty a služby můžete využívat také v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníka stránky. Tento režim je možný nastavit v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo také můžete vznést proti takovému sběru dat na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu podpora@zoomsoft.cz. Taková námitka bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

V případě námitky proti zpracování technických cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Další zpracovatelé Cookies

Služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu s GDPR.

Služba Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu s GDPR.

8. Platnost tohoto dokumentu

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1.2.2022.